Home > Check-Up

General Check-Up

 • AKŞ (Açlık Kan Şekeri)Diyabet (şeker) hastalığının tanı ve takibinde yardımcı olur.
 • Üre KreatininBöbrek fonksiyon testleri
 • Kolesterol HDLVücut yağ dengesinin göstergeleridir. Özellikle koroner kalp hastalığı için en önemli kriterler arasında değerlendirilen bu testler, tedavi planı ve hastalığın takibinde çok büyük önem taşır.
 • Kolesterol LDLVücut yağ dengesinin göstergeleridir. Özellikle koroner kalp hastalığı için en önemli kriterler arasında değerlendirilen bu testler, tedavi planı ve hastalığın takibinde çok büyük önem taşır.
 • Kolesterol TotalVücut yağ dengesinin göstergeleridir. Özellikle koroner kalp hastalığı için en önemli kriterler arasında değerlendirilen bu testler, tedavi planı ve hastalığın takibinde çok büyük önem taşır.
 • TrigliseridVücut yağ dengesinin göstergeleridir. Özellikle koroner kalp hastalığı için en önemli kriterler arasında değerlendirilen bu testler, tedavi planı ve hastalığın takibinde çok büyük önem taşır.
 • SGOT (AST)Herhangi bir nedene bağlı karaciğer hücre zedelenmesi veya hasarı, bazı sarılık durumlarında, kronik hepatitler, kalp veya iskelet kası nekroz veya travması, ağır egzersiz, kalp yetmezliği, ciddi yanıklar ve bazı kötü huylu tümörlerde AST düzeyi artmaktadır.
 • SGPT (ALT)Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir.Karaciğer hastalıkları, safra yolları hastalıkları, kas zedelenmesi, böbrek yetmezliği ve bazı ilaçların kullanımında ALT düzeyi artış gösterir.
 • Hemogram (18 Parametre)Bu bir test değil, test panelidir. Anemi (Kansızlık), lösemi, çeşitli enfeksiyonlara karşı vücudun reaksiyonunun ölçülmesi, kan hücrelerinin özelliklerinin değerlendirilmesi ve bazı kan hastalıklarının tanısı için kullanılan testlerdir.
 • SedimantasyonEnfeksiyon, iltihabi ve kötü huylu hastalıkların göstergesidir.
 • TSHTiroid hastalıklarının tespiti ve takibini sağlar.
 • HBsAgHepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
 • TİT (Tam idrar Tahlili)İdrar analizinde görülen değişimler, böbrek hastalıklarının tanı ve izlenmesinde idrar yolu enfeksiyonlarının ve diğer hastalıkların saptanmasında yardımcı olur.
 • Gaita TetkikiSindirim sistemlerindeki parazit ve makroskopik kanamanın göstergesidir.
 • Dışkıda Gizli KanSindirim sisteminde, özellikle mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde ve kanserlerinin araştırılmasında kullanılır.
 • EKG (Elektrokardiografi)Elektrokardiyografi (EKG); Koroner kalp hastalıkları veya ritim bozuklukları teşhisi amacı ile yapılmaktadır.
 • Akciğer GrafisiAkciğer hastalıklarını ön tarama amaçlı kullanılan yöntemdir.
 • Tüm Batın UltrasonografisiKarın içi organlarda (böbrek, karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, yumurtalıklar, rahim, prostat, lenf bezleri ve büyük damar gibi ) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.
 • Muayene ( Danışman Hekim)Genel muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.
 • Muayene ( Diş )Genel muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.