Home > Check-Up

Children Check-Up

 • AKŞ (Açlık Kan Şekeri)Diyabet (şeker) hastalığının tanı ve takibinde yardımcı olur.
 • Hemogram (18 Parametre)Bu bir test değil, test panelidir. Anemi (Kansızlık), lösemi, çeşitli enfeksiyonlara karşı vücudun reaksiyonunun ölçülmesi, kan hücrelerinin özelliklerinin değerlendirilmesi ve bazı kan hastalıklarının tanısı için kullanılan testlerdir.
 • KreatininBöbrek hastalarının erkan tanı ve takibinde kullanılır.
 • TİT (Tam idrar Tahlili)İdrar analizinde görülen değişimler, böbrek hastalıklarının tanı ve izlenmesinde idrar yolu enfeksiyonlarının ve diğer hastalıkların saptanmasında yardımcı olur.
 • Kan GrubuKişinin kan grubunu öğrenmek için yapılır.
 • SedimantasyonEnfeksiyon, iltihabi ve kötü huylu hastalıkların göstergesidir.
 • AmilazPankreas fonksiyon testi.
 • SGOT (AST)Herhangi bir nedene bağlı karaciğer hücre zedelenmesi veya hasarı, bazı sarılık durumlarında, kronik hepatitler, kalp veya iskelet kası nekroz veya travması, ağır egzersiz, kalp yetmezliği, ciddi yanıklar ve bazı kötü huylu tümörlerde AST düzeyi artmaktadır.
 • SGPT (ALT)Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir.Karaciğer hastalıkları, safra yolları hastalıkları, kas zedelenmesi, böbrek yetmezliği ve bazı ilaçların kullanımında ALT düzeyi artış gösterir.
 • Gaita TetkikiSindirim sistemlerindeki parazit ve makroskopik kanamanın göstergesidir.
 • TSHTiroid hastalıklarının tespiti ve takibini sağlar.
 • HBsAgHepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
 • Tüm Abdomen UltrasonografisiKarın içi organlarda (böbrek, karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, yumurtalıklar, rahim, prostat, lenf bezleri ve büyük damar gibi ) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.
 • Muayene ( Göz )Genel muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.
 • Muayene ( Çoçuk )Genel muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.
 • Muayene ( Diş )Genel muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.